DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR VEĽKÝ MEDER A IŽOP

vyrocia

          Výročialine

 

raiffeisen-bank

Dňa 25. augusta 2013 oslávil Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Meder 130. výročie svojho založenia.

V rámci stretnutia zrealizovaného na ižopskom športovom ihrisku sme usporiadali fantastickú súťaž, do ktorej sa prihlásilo 15 tímov a mnoho ďalších záujemcov. Hostia a prítomní sa mali možnosť zabaviť aj vďaka ďalším atraktívnym programom.Dobrú náladu a perfektnú zábavu sa nepodarilo pokaziť ani nepriaznivému počasiu. Pevne veríme, že sa nám rovnako skvelú akciu podarí zorganizovať aj v budúcnosti.

Každé okrúhle výročie menšieho, či väčšieho spoločenstva súvisiace s nejakou udalosťou si zasluhuje zvláštnu pozornosť. Dnes sme sa zišli práve pri takejto významnej príležitosti.  Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkom Mederi vznikol pred 130-timi rokmi a nesie za sebou dlhú históriu. Jeho dobrovoľných členov považujú ľudia okolitých miest a obcí za tichých hrdinov. Svojou obetavou prácou a oddanosťou neraz presvedčili  a v prípade núdze vždy bolo na nich spoľahnutie. Zasluhujú si preto našu pozornosť aj v rámci takýchto osláv, kde chceme   poukázať na ich bezúhonnosť a dôležitosť.    

DHZ Veľký Meder vznikol pre služby vtedajšej komunity v roku 1883 pod vedením Júliusa Mezeyho s celkovým počtom členov 52. Vyše sto rokov fungoval ako jeden z najaktívnejších dobrovoľných hasičských zborov Žitného ostrova, chránil mesto, život i majetok obyvateľov. Poskytoval pomoc v čase medzi 1. a 2. svetovou vojnou, v období epidémií a mnohých povodní. Ako každý z nás, aj náš zbor prežil krajšie i horšie obdobia, 20 ročnú pauzu a znovuzrodenie. Možno aj práve preto je naša organizácia taká silná a nezničiteľná. Silu čerpá zo skúseností a poučenia sa z vlastných chýb, jej neoblomnosť však väzí v ohni našich sŕdc, ktorý nenecháme uhasiť.  Napriek dlhodobej pauze sme vlani dokázali, že náš zbor opäť žije a napreduje.

Dnes máme dva výročia. DHZ Veľký Meder oslavuje svoje 130. výročie vzniku a DHZ Veľký Meder a Ižop oslavuje svoje 1. narodeniny. Táto chvíľa nás núti pozastaviť sa, nazrieť späť do minulosti, načerpať silu z prežitých spomienok a vykročiť vpred.       

Pred rokom sme zistili, že ani naši predchodcovia vedenia to nemali ľahké. Nie je jednoduché založiť organizáciu, ktorá má za cieľ chrániť, ochraňovať obyvateľov miest a obcí. Napriek tomu sme v skúške obstáli, dôkazom čoho je tu prítomná 72-členná organizácia, ktorá sa úprimne klania pred svojimi predchodcami – hasičmi uplynulých 130. rokov. 

Veľa rokov ubehlo a my len dúfame, že pred nami stojí mnoho ďalších úspešných rokov. K tomu želám všetkým členom organizácie veľa pracovných úspechov a duševnej harmónie.

Pri príležitosti vysvätenia sochy sv. Floriána odovzdávam slovo pánovi farárovi. Postava  Floriána – „Božieho hasiča“ sa v mysliach ľudí zrodila zo strachu a úcty pred silou prírodného  živla, ako je oheň. Florián predstavuje jedinečnosť a charakter hasičskej práce – pomoc, poctivosť, svedomitosť, odvahu a bezúhonnosť voči ľuďom v núdzi.