DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR VEĽKÝ MEDER A IŽOP

cinnosti

    Iné činnostiline

 

raiffeisen-bank

Účasť na povodňových prácach v Komárne a v Gabčíkove v roku 2013

V rámci celej povodňovej pohotovosti bol náš zbor a všetci jeho členovia vedení na zozname k dispozícii. Počas viacerých dňoch usilovne a neúnavne skladali vrecia s pieskom a tak zosilňovali múry komárňanskej priehrady.V Gabčíkove a v Bodaku dozerali na odčerpávanie, neskôr pomáhali aj pri záverečných prácach a dezinfikovaní.  

Účasť na festivale varenia leča v Plauter kúrii vo Veľkom Mederi v roku 2013

Účasť na viacerých letných kultúrnych podujatiach vo Veľkom Mederi a Ižopu v roku 2013